Westerkerk

De Westerkerk had geld nodig, een luttele 3 miljoen euro. En snel.

Tussen 1620 en 1631 is de kerk gemetseld met brak grachtenwater, waardoor het zout in de muren kristalliseerde het steen- en stucwerk letterlijk uit elkaar sprong. Samen met creatief ondernemer Hennie Jaspers, heb ik een aantal projecten opgezet om geld in te zamelen voor het onderhoud en behoud van de kerk. Een fototentoonstelling om fondsen te werven (de Vergeten Grachten) en het project Adopteer een steen, waarbij je een gepersonaliseerde steen in de kerk kon inmetselen om jezelf of een geliefde te vereeuwigen.  Ik was verantwoordelijk voor het concept, copy en design, productie en fondsenwerving van deze verschillende projecten.